Adb Fastboot For Net - Tool Hỗ Trợ Thực Hiện Câu Lệnh Adb Fastboot Tại Quán Net Chặn CMD

Adb Fastboot For Net - Tool Hỗ Trợ Thực Hiện Câu Lệnh Adb Fastboot Tại Quán Net Chặn CMD

    
Adb Fastboot For Net - Tool Hỗ Trợ Thực Hiện Câu Lệnh Adb Fastboot Tại Quán Net Chặn CMD

    Xin chào các bạn! Xiaomi Utility Tool đã và đang là một sự thành công nhất định đối với mình. Tuy nhiên nó gặp phải một vấn đề đó là đa số quán net không cho phép cài đặt thêm thư viện .Net Framework 4.8 - cái mà Xiaomi Utility Tool cần có để chạy nó. chính vì vậy mình đã tạo thêm 1 tool nhỏ chỉ chạy câu lệnh adb và fastboot ở quán net mà không cần cài đặt.

Link Tải Và Cách Sử Dụng


LƯU Ý: CHỈ HỖ TRỢ QUÁN NET CHẶN DÙNG CMD. KHÔNG HỖ TRỢ QUÁN NET CHẶN DRIVER, CHẶN USB.

    Đầu tiên các bạn chỉ cần tải nó về, sau đó giải nén ra và khởi chạy file AdbFastbootForNet_Open_this_file_to_use.exe để sử dụng. 

    Khi sử dụng, bạn vẫn gõ lệnh như bình thường. Ví dụ: adb devices, fastboot devices
0 Nhận xét