Advertisement

Xiaomi Utility Tool v7.7.13

Xiaomi Utility Tool v7.7.13

BẢN DỰNG V7.7.13 - 70713

Xiaomi Utility Tool v7.7.13
Xiaomi Utility Tool v7.7.13

THÔNG TIN CẬP NHẬT
 1. Chỉnh sửa giao diện một số mục, tối ưu hóa source code.
 2. Hạ yêu cầu .Net Framework từ 4.8.1 xuống 4.6.2, hỗ trợ đa số các phiên bản windows 7, 8, 8.1, 10, 11.
 3. Sửa lỗi mở tool gây chạy nền quá nhiều lần.
 4. Bổ sung lựa chọn Khởi động lại sau khi tối ưu thiết bị.
 5. Hỗ trợ flash fastboot rom tốt hơn cho các thiết bị mới nhất.
 6. Bổ sung và sửa đổi DNS server trong tính năng Tối ưu thiết bị.
 7. Sửa lỗi crash ứng dụng khi tối ưu thiết bị.

           LINK TẢI : 

            TẢI VỀ TẠI ĐÂY

           Đăng nhận xét

           0 Nhận xét