Advertisement

Xiaomi Utility Tool v7.7.18

Xiaomi Utility Tool v7.7.18

BẢN DỰNG V7.7.18 - 70718

Xiaomi Utility Tool v7.7.18
Xiaomi Utility Tool v7.7.18

THÔNG TIN CẬP NHẬT

Sửa lỗi phát sinh khi flash rom MIUITN, tránh bootloop hoặc hardbrick. Hiện tại người dùng đã có thể flash bình thường.

           LINK TẢI : 

            TẢI VỀ TẠI ĐÂY

           Đăng nhận xét

           0 Nhận xét