Advertisement

Xiaomi Utility Tool v7.7.25

Xiaomi Utility Tool v7.7.25

BẢN DỰNG V7.7.25 - 70725

Xiaomi Utility Tool v7.7.25
Xiaomi Utility Tool v7.7.25

THÔNG TIN CẬP NHẬT


Thay đổi giao diện, tối ưu hơn cho người dùng.
Flash recovery sẽ tự động flash _ab thay vì phải chọn thủ công.
Bỏ tính năng Sao Lưu và Khôi Phục.

           LINK TẢI : 

            TẢI VỀ TẠI ĐÂY

           Đăng nhận xét

           0 Nhận xét