Giới Thiệu

Ximi Tool là một tool bên thứ 3 được tối ưu lại dựa trên Google SDK Platforms Tool, Scrcpy,... Tool cung cấp cho người dùng các giải pháp như Tối ưu thiết bị không cần unlock bootloader thông qua ADB Debug, Cài đặt recovery tùy biến nhanh hơn (TWRP, PBRP, OFRP,...), Cài rom China, Global, Xiaomi.EU, MIUI/Hyper VN, Elite Lite thông qua fastboot,.... MÌNH SẼ TỪ CHỐI TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM VỀ PHÁT SINH LỖI NẾU NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG TOOL Ở QUÁN NET.

Nội Dung Mới Nhất

Ximi Tool v8.6.0
Ximi Tool v8.5.0
Tính Năng Của Ximi Tool
Ximi Tool - Tải Về Miễn Phí - Download Free
Magisk dành cho các thiết bị sử dụng bộ nhớ EROFS - Magisk for EROFS
Danh Sách Thiết Bị Có Sẵn Trong Tính Năng Flash Recovery Online
Gỡ Cài Đặt / Cài Đặt Ứng Dụng
Tối Ưu Thiết Bị Một Click Không Cần Unlock Bootloader
Adb Fastboot For Net - Tool Hỗ Trợ Thực Hiện Câu Lệnh Adb Fastboot Tại Quán Net Chặn CMD
Hướng dẫn sửa lỗi thiếu api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll - How to fix missing dll