Giới Thiệu

Xiaomi Utility Tool là một tool bên thứ 3, không thuộc Xiaomi, được tối ưu lại dựa trên Google SDK Platforms Tool, Scrcpy. Tool chính thức phát hành từ tháng 12/2019. Tool cung cấp cho người dùng các giải pháp như Tối ưu thiết bị không cần unlock bootloader thông qua ADB Debug, Cài đặt recovery tùy biến nhanh hơn (TWRP, PBRP, OFRP,...), Cài rom China, Global, Xiaomi.EU, MIUI/Hyper VN, Elite Lite thông qua fastboot,....

Nội Dung Mới Nhất

Xiaomi Utility Tool v8.3.0
Xiaomi Utility Tool v8.2.0
Xiaomi Utility Tool v8.1.0
Tính Năng Của Xiaomi Utility Tool
Xiaomi Utility Tool - Tải Về Miễn Phí - Download Free
Magisk dành cho các thiết bị sử dụng bộ nhớ EROFS - Magisk for EROFS
Danh Sách Thiết Bị Có Sẵn Trong Tính Năng Flash Recovery Online
Gỡ Cài Đặt / Cài Đặt Ứng Dụng
Tối Ưu Thiết Bị Một Click Không Cần Unlock Bootloader
Adb Fastboot For Net - Tool Hỗ Trợ Thực Hiện Câu Lệnh Adb Fastboot Tại Quán Net Chặn CMD